Lange arkitekter maa

Lange Arkitekter maa er en lille erfaren, dynamisk tegnestue i Risskov.

Tegnestuen har arbejdet i Danmark og Tyskland i 25 år, med forskellige projektopgaver - spændende fra de mere enkle problemstillinger, hvor et arkitektonisk, teknisk eller funktionelt problem i et eksisterende projekt skulle løses - til store, meget komplekse og længerevarende projekter, hvor program, økonomi, kontekst og myndigheder har stillet store krav til konceptet, projektstyring og samarbejde.
Tegnestuens tilgang er den samme uanset projekttype og størrelse:
at omsætte bygherrens ønsker til arkitektur på bedste vis, ved at tilføre størt mulig kunstnerisk og arkitektonisk kvalitet og værdi, i en arkitektur der er tidsvarende, bæredygtig og fleksibel.
Tegnestuen arbejder med nybygning og ombygning - restaurering og konvertering(transformering) - projekt-udvikling - procesoptimering og værdiskabelse - udvikling af design- og transformationsstrategier - by-udvikling, by- og regionplanlægning. 

Igangværende projekter

Tegnestuen samarbejder med en anden tegnestue om et stort regionalt udviklingsprojekt i Østersøregionen.
Tegnestuen udvikler samarbejder med danske tegnestuer om udvikling af projekter i Tyskland. 
Tegnestuen skitserer, projekterer nybygnings og ombygningsprojekter til villaer, sommerhuse.
Tegnestuen udvikler:
- projekt om fremtidssikre senior- og ældreboliger,
- projekt til genhusning af splittede familier
- nye byggesystemer
- byinventar